diumenge, 13 de maig de 2007

TECLATS ALTERNATIUS

Són teclats especials que tenen les tecles disposades segons les necessitats de l'individu. Així ens podem trobar:


Teclats per a una sola mà: tenen una distribució especial de les tecles i requereixen menor amplitud de moviments per a usar-los.

Teclats ergonòmics: dissenyats especialment per a adaptar-se a la forma de les mans i dels dits.Teclats ampliats: estan ampliats amb dimensions majors que les d'un teclat convencional. Requereixen menys precisió de moviment per a la seva manipulació.
Protector de teclat: placa d'orificis que coincideix amb la posició de les tecles. La seva finalitat és evitar les pulsacions accidentals per a alumnes amb temblors o mala coordinació visomanual. Permet també que les mans descansen sobre el teclat.Teclats reduïts: són teclats de dimensions més reduides que les d'un teclat convencional. Requereixen menor amplitud de moviment.


Tota la informació la podeu trobar ací:
http://www.tecnum.net/teclados.htm

4 comentaris:

Susana ha dit...

Hola Carolina, pel que veig existeixen nombrosos elements que constitueixen la tecnologia de suport, una mica que resulta molt interessant i demostra el gran interès que existeix per realitzar una educació integradora. No obstant això, aquests materials suposen una despesa extra per a la institució educativa que els reclama; pel que seran molts els centres que no tinguen pressuposats per a obtenir dites materials, és a dir, és comuna trobar aquests materials en totes les escoles on hi ha xiquets amb necessitats educatives especials?, o més aviat es tracta de materials d'elit o que estan en fase d'experimentació i que encara no han passat a comercialitzar-se.Moltes gràcies per la teua atenció.

Carol ha dit...

Hola de nou Susana, segons el Ministeri d’Educació i Cinència www.mecd.es, "Las Administraciones educativas aseguran los recursos necesarios y dotan a los centros de ellos para que el alumnado que presenta necesidades educativas especiales esté adecuadamente atendido y pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado." Això vol dir que el Ministeri garanteix l’existència, als centres educatius, dels recursos pertinents per tal d’atendre adequadament a les Necessitats Educatives Especials dels alumnes escolaritzats en ells. Però tot hi ha que dir-ho, doncs, com be apuntes al teu comentari, aquests materials suposen una gran despesa i, a més a més, jo crec que per a poder disposar d’aquestos recursos caldrà tindre un nombre mínim d’alumnes amb una discapacitat comuna dins un mateix centre per a poder ‘gaudir’ d’aquestes eines de suport tan beneficioses per als alumnes amb NEE. Així doncs, no puc respondre amb total seguretat, però el que sí que és cert és que les persones amb NEE tenen el dret de poder disposar del recursos necessaris per a atendre a les seves dificultats.

Moltes gràcies per tindre tant d'interès en aquests temes. Et pregue que qualsevol dubte que tingues me'l comuniques per a poder satisfer la teva curiositat i interès. Un salut!

isa ha dit...

Hola Carolina! Aquesta entrada m'ha semblat molt interessant perquè desconeixia l'existencia d'aquests diferents tipus de teclats. Però m'agradaria saber quines necessitats educatives especials han de tenir els xiquets per a utilitzar un tipus de teclat o altre?

Moltes gràcies i un salut!

Carol ha dit...

Hola Isa! M'agradaria contestar a la teva pregunta detenidament, així que ho vaig a intentar.

1. El teclats per a una sola mà, com bé indica el seu nom, estan dissenyats per a persones que disposen de una sola ma, bé perquè l'altra l'han perduda, o bé perquè tenen problemes de movilitat a l'altra.

2. Els teclats ergonòmics estan dissenyats per a aquelles persones amb discapacitats motòriques a les mans, és a dir persones que tenen dificultats per a controlar el moviment de les seves mans.

3. Els teclats ampliats estan indicats per a les personesd amb baixa visió, que necessiten d'un major contrast i ampliació de le stecles per a desenvolupar perfectament el seu treball en l'ordinador.

4. El protector de teclat està dissenyat per a evitar les pulsacions accidentals per a alumnes amb temblors o mala coordinació visomanual.

5. Els teclats reduïts estan destinats a les persones que necessiten disposar de menor amplitud de moviment.

Espere haver contestat al teu dubte, de totes maneres si vols més informació dis-m'ho i intentaré contestar el més aviat possible.

Un salut i moltes gràcies per la teva participació!