dijous, 3 de maig de 2007

ATNAG

ATNAG.- Es tracta d'una ferramenta per a la creació d'activitats específiques en les etapes d'Educació Infantil i en el primer cicle de Primària. Per un costat permet al professor dissenyar jocs educatius, i per altre incorpora un sistema que permet la presentació d'activitats i el seguiment del treball dels alumnes i la classe en una mena de quadren escolar.


El software ofereix al mestre la possibilitat de gestionar el nivell de dificultat i seleccionar les activitats concretes per a cada alumne individual, d'aquesta manera l'alumne amb NEE pot treballar a l'igual que els seus demés companys, amb el mateix programa educatiu, les mateixes activitats, amb el seu propi quadern, però adaptat a les seues necessitats i habilitats.


Incorpora 20 tipus d'activitats diferents que ens permeten treballar les diferents habilitats dels alumnes:
  • adquirir destressa en el maneig del ratolí, esborrant o cobrint un dibuix, o be fent clic amb el botó esquerra.
  • permet treballar la memòria de l'alume formant parelles, i buscant l'intrús a través de 12 elements,
  • treballar la capacitat d'abstracció de l'alumne al tindre que reconstruir identicament en una reixeta, el dibuix proposat com a model
  • treballar conceptes matemàtics, relacionar objectes, formes, colors, lletres, classificacions, puzzles, colorejar...