diumenge, 29 d’abril de 2007

GCOMPRIS

GCOMPRIS.- Es tracta d'un conjunt de jocs educatius per a nens de 2 a 8 anys. El programa està organitzat en taulers de fàcil maneig, tant per als alumnes com per als mestres; de fet, els professors poden afegir nous taulers o modificar els ja existents.
Es tracta d'un programa de software lliure que està integrat per 80 activitats. Al ser lliure està en constant evolució, ja que permet l'adaptació a les necessitats dels alumnes, així com la seua millora i la distribució entre els professionals de l'educació.
Un dels avantatges que presenta és la possibilitat d'escollir diferents nivells de dificultat i de crear diferents perfils diferenciats per a cada alumne; d'aquesta manera s'assignen les activitats que s'estimen oportunes a les capacitats individuals i necessitats de cadascú en particular.


Les categories d'activitats que incorpora GCOMPRIS són:

  • Activitats matemàtiques: en elles es treballen els coneixements matemàtics treballant le soperacions bàsiques, els multiplos, les igualtats i desigualtats, comptar i identificar nombres seguint diverses estartègies, es treballen monedes i billets, les seriacions...


  • Activitats basades en el tauler: fan pensar a l'alumne mmitjançant l'arenentatge del escacs, el sudoku, jocs de memòria, trencacaps, puzzles...


  • Activitats de lectura: s'empren per a praticar i millorar la destressa lectora, incorporant, exercicis de reconeixemnet i escriptura de lletres, asociació d'imatges amb paraules...


  • Activitats experimentals: es proposen activitats que permeten a l'alumne practicar i descobrir els principis bàsics de les ciències. Es treballa la música, es calcula la velocitat de caiguda d'un paracaigudes, es treballa el cicle de l'aigua...


  • Activitats recreatives: estan destinades a l'entrenament de l'alumne, però sempre amb la finalitat d'aprendre. Es fan activitats d'identificació de colors, dibuixar, activitats d'orientació espacial i temporal, aprenentatge de l'hora, simetries axials i inclús nocions de geografia.


  • Activitats de descobriment de la computadora: estan destinades a ensenyar a al'alumne el maneig de l'ordinador.

dissabte, 28 d’abril de 2007

LA ESCASSA EXISTÈNCIA DE SOFTWARE PER A ALUMNES AMB NEE

El software per a alumnes amb nee és molt limitat, doncs, per al mercat és molt més lucratiu crear software per a un ampli nombre d'usuaris, que per a uns quants; sobre tot si tenim en compte que els components d'aquest darrer grup tenen NEE distintes uns d'altres.
Així doncs, es fa necessari parlar del software lliure, ja que és el que més s'està imposant als centres educatius actualment. La disposició d'aquest tipus de software és molt més reduïda, però té un avantatge, i es que els programes estan creats pels docents que ho necessiten per a les seves tasques educatives, i per això podem parlar de programes amb un ampli espectre educatiu.
Des d'eixe punt de vista, és una sort que el mercat i els empresaris no participen en la creació de software per a alumnes amb NEE, doncs els mestres que fan aquests programes coneixen més als seus alumnes i poden desenvolupar la seva creació d'una manera més ajustada que qualsevol empresari. Aquest fet te un avantatge i es que d'aquesta manera s'amplia la sensibilitat dels mestres i dels seus alumnes, la seva relació creix.
Tot i així els empresaris deurien aprendre a ser més sensibles i ser capaços de tindre en compte a aquestes persones que també tenen necessitats i drets a aprofitar-se de recursos informàtics com qualsevol altra persona; és més, tenen més drets pel fet de que les persones amb NEE desenvolupen millor les seves capacitats i habilitats amb les noves tecnolgies.