dijous, 10 de maig de 2007

SISTEMES DE RECONEIXEMENT DE VEU

Permeten a l'alumne usar la seva veu per a introduir dades al seu ordinador o donar instruccions a aquest sobre el seu funcionament. Aquests sistemes poden ser emprats per a dictar text a l'ordinador o donar-li ordres (obrir un programa, salvar un treball, obrir els menús o les barres de ferramentes, etc.). És molt útil tant per a alumnes amb movilitat reduïda com per a alumnes cecs i amb greus problemes visuals.