dimecres, 16 de maig de 2007

RECURSOS DEL CNICE

Aquesta pàgina la he trobat enllaçada a la del Ministeri d'Educació i Ciència: http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/01_03_01.htm

Es tracta d'una pàgina on es clasifiquen les diverses discapacitats a les quals van dirigides les Noves Tecnologies. Si cliquem en cadascuna de les discapacitats ens trobem amb els diferents programes que es poden emprar per a facilitar l'ús de les NNTT a les persones amb alguna discapacitat.

Personalment trobe que aquesta pàgina pot resultar prou útil a tot aquell que vullga conèixer els programes que es poden utilitzar per a un alumne amb NEE; a més a més, com les discapacitats estan clasificades i els programes explicats, podem triar el programa que més s'ajuste a les necessitats de cada persona.