dissabte, 26 de maig de 2007

UNA EXPERIÈNCIA MARAVILLOSA

He fet aquest weblog perquè ha sigut una mena de projecte que m'ha il·lusionat des del seu començament fins ara. Començar va ser divertit, no sabia com ficar cada cosa al seu lloc, el color de la lletra no savia com es canviava, no sabia ficar imatges... però al cap i a la fi ho vaig descobrir tot indagant pel meu compte a l'ordinador, i ara sóc tota una experta!

He gaudit molt amb aquesta nova experiència que m'ha obert una porta molt ampla i és la de la diversitat. Diversitat de continguts a la xarxa, de possibilitats al weblog, però sobre tot diversitat de persones, diversitat de recursos que permeten, cada vegada més, que les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguen accedir a les Noves Tecnologies, i no solament això, sinò que el seu desenvolupament siga més enriquidor i motivador amb aquestes noves eines.


En definitiva, la realització d'aquest blog, però sobre tot el tema tractat, m'han donat altra visió de l'educació, de les Noves Tecnologies i de la societat en conjunt, que d'ara en davant aprofitaré en les meves incursions com a futura mestra.


Moltes gràcies a tota la gent que ha participat al blog fent aportacions o suggeriments, i també a aquelles que han plantejat els seus dubtes, perquè m'han ajudat a millorar aquest blog.

divendres, 25 de maig de 2007

CAMAC

Aquest és la icona de CAMAC (Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación) i la seva pàgina web és: http://centrocamac.com.ar/2006/
Aquest centre es dedica a investigar i desenvolupar programes especiales que permeten aprofitar les capacitats residuals i potencials de les persones amb discapacitat física, sensorial i/o mental.
És per això que no volia deixar passar la oportunitat de introduir aquesta web en el weblog, doncs considere que la temàtica d'aquesta web és molt cercana als continguts que ací es tracten.
Però el vertader motiu pel que he volgut citar "CAMAC" és per la seva ampla disposició de recursos, sobre tot pel que fa a l'accessibilitat a la comunicació.
Navegar per la seva pàgina m'ha semblat molt interessant i intrigant, perquè en cada secció trobes algun recurs nou o diferent i innovador.

ARTICLE DEL PERIÒDIC "EL PAIS"

El títol d'aquest article és "Más calidad y más accesibilidad, pricipales demandas", l'he trobat a www.elpais.com, concretament l'enllaç per si voleu veure'l és aquest:
http://www.elpais.com/articulo/internet/calidad/accesbilidad/principales/demandas/elpeputec/20070517elpepunet_7/Tes

La seva publicació és recent, doncs el van publicar la setmana passada, el dia 17 de maig de 2007, és a dir "el dia d'Internet". El seu autor/s és elpais.com/AGENCIES.
Es tracta d'un article on es resumeixen les pricipals reclamacions per part dels usuaris d'Internet i d'algunes institucions. Algunes d'elles han estat:
- La necessitat d'una major qualitat pel que fa al servei
- La importància de una xarxa accessible, en paraules de la ONCE "la importancia de esta herramienta tecnológica como medio de comunicación y de acceso al conocimiento, la formación, la cultura y el ocio de las personas ciegas y deficientes visuales, para que puedan integrarse totalmente en la sociedad del siglo XXI".
- La necesistat de poder emprar Internet com una eina solidària, de fet Telefònica ha presentat la campanya 1@+tú=1euro, posada en marxa per Movistar en col·laboració amb la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación).
- Les avantatges d'Internet: Un any del portal del menor www.portaldelmenor.es
M'ha agradat aquesta notícia perquè com es pot veure, tot i que les NNTT estan a l'ordre del dia, encara queda molt per fer, i ací, en aquest article es citen dos dels aspectes que considere que més s'haurien de tractar a fons: Internet com a eina solidària, deixant a un lloc els estereotípies i fent una societat més plural gràcies al seu poder de divulgació arreu del món; i Internet com a recurs per a les persones amb NEE.

dijous, 24 de maig de 2007

ARTICLE DE LA REVISTA "GUIX"

Aquest article s'anomena "Les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'atenció a la diversitat", està dins la revista GUIX (n. 305) i va ser publicat al mes de Juny de l'any 2004. El seu autor és Jordi Quintana i l'article està compost per 8 pàgines.

Si tenim en compte que "...la diversitat és una particularitat de tots els éssers humans..." podem dir que "...tots els éssers humans som diferents i singulars, encara que socialment tots i totes siguem iguals". Així comença l'autor el seu article. Després de fer una breu recorregut per la història educativa en quant al concepte de diversitat, l'autor esmenta les causes que van fer sorgir paulatinament el concepte "atenció a la diversitat". I és que atendre la diversitat de l'alumnat "... implica atendre tot l'alumnat" ja que la diversitat està contextualitzada en l'escola. De fet per poder atendre correctament la diversitat hem de "... tenir en compte les capacitats de cada alumne i de cada alumna... tenir en compte els seus interessos, motivacions, necessitats, curiositats, etc."

Una vegada establerts els criteris que s'han de tindre en compte per a fer una correcta atenció a la diversitat, l'autor fa una breu reflexió sobre els materials multimèdia i a Internet destinats a l'educació o al lleure, doncs molts d'ells "... es dirigeixen als usuaris i a les usuàries exclusivament en masculí..." i, a més a més, la majoria ens presenten un model de protagonista model (és a dir, el que actualment la gent sol entendre per 'normal'). Encara més, molts programes no consideren les necessitats educatives especials de les persones amb algun tipus de discapacitat. A més d'això, és als "... mitjans de comunicació on es donen les més altes segregacions i exclusions entre éssers humans"; és el lloc on més s'usen "... els estereotips de persones".

Tot seguit, l'autor comença la seva explicació de les TIC en l'educació d'alumnat amb necessitats educatives, i es que les TIC "... són un important conjunt d'eines, recursos i aplicacions altament interactives, versàtils, motivadores i gratificants que poden facilitar i potenciar la comunicació i l'expressió de l'alumnat, així com el seu aprenentatge i accés a la informació i a la cultura". I és per aquest extens, però reial motiu, pel que l'autor fa a continuacíó algunes consideracions i aplicacions de les TIC en l'educació de l'alumnat amb diferents tipus de discapacitats: psíquiques, sensorials i motrius.

En primer lloc, i pel que fa a les discapacitats psíquiques i amb retards o dificultats d'aprenentatge, cal dir que l'ús de les TIC amb aquest alumnat "... és un recurs potenciador de l'anomenada 'integració socioeducativa', alhora que permet realitzar un treball més adaptat a les seves necessitats i interessos, un treball més individualitzat...". Alguns dels recursos que es poden emprar amb aquests xiquets i xiquetes, que no necessiten cap tipus d'ajut tècnic, poden ser les pantalles tàctils i les tauletes sensibles.
En segon lloc, i en referència a les discapacitats sensorials (en concret les discapacitats visuals), s'ha de tindre en compte que la majoria de fonts d'informació estan en suport textual estàndard (visual) i això suposa una gran limitació per a aquest alumnat. Amb tot podem utilitzar diversos mitjans, com per exemple els programes ampliadors de pantalla o els perifèrics de sortida de l'ordinador alternatius a la pantalla.

En tercer, i últim lloc, l'autor fa menció de l'aplicació de les TIC a l'alumnat amb discapacitats motrius. En aquest àmbit les TIC tenen un paper més important, ja que algunes de les dificultats motrius associades a aquest tipus de discapacitat, poden ser reduïdes i compensades. Alguns dels recursos que es poden usar són els perifèrics d'entrada a l'ordinador, els simuladors de teclat o els teclats virtual.

Crec que aquest article està molt complet i que a més a més ens proporciona moltísima informació sobre les TIC aplicades als nens i nenes amb NEE, així com una llista molt llarga de recursos i aplicacions. Però he de dir que el que més m'ha agradat ha sigut tota la reflexió duta a terme per l'autor pel que fa als conceptes de diversitat i atenció a la diversitat, als mitjans de comunicació i a la necessària integració de les persones amb discapacitats.

dilluns, 21 de maig de 2007

L'EXPERIÈNCIA DE LA ONCE AMB ELS NENS CECS

http://www.once.es/home.cfm?id=680 Aquesta és la pàgina web on he trobat la experiència educativa que ha dut a terme la ONCE juntament amb HP.

L'objectiu d'aquesta experiència era comprobar l'utilitat de les Tablet PC amb els nens cecs. Peró... què es una TABLET PC? Doncs, es tracta d'un ordinador a mig camí entre una computadora tàctil i un PDA, en el qual es pot escriure a través d'una pantalla tàctil. Un usuari pot utilizar un “llàpis” per a treballar amb l'ordinador sense necessitat de teclat o ratolí.Així doncs, el que va fer la ONCE va ser esocllir una mostra de 19 alumnes de diferents edats i amb distints graus de discapacitat visual. A tots ells se'ls va donar un Tablet PC de HP i se'ls va proposar diferents tasques, segons el curs escolar en el que estaven.

Las eines d'accés que s'han emprat amb el Tablet PC són: zoom text, jaws i tableta digitalitzadora. Igualment s'han utilitzat materials y fitxes en relleu adaptades i preparades per la ONCE.

Segons la Once: "La elecció d'aquest recurs es deu a la versatilitat que ofereix i al seu alt nivell d'adaptació per a persones amb ceguessa o discapacitat visual. El llapis òptic els permet, per exemple: treballar simultàniament amb fitxes de relleu o practicar l'escriptura. La posibilitat de posicionar la pantalla en vertical i horitzontal, esciure directament, adequar la iluminació, distancia de treball, postura, eliminació de reflexes, etc., sobre ella també suposa un gran avanç per a estos escolars."

Per tant aquesta experiència va resultar un èxit en quant que "va permetre conèixer de primera mà les necessitats d'aquestes persones, la qual cosa permet millorar els futurs dissenys..." (Helena Guerrero, directora general de Sistemes de HP).

Les conclusions a les quals es va arribar són:


  1. l'adaptació completa del sintetitzador de veu (jaws) és fonamental per a escolars camb ceguessa total
  2. el maneig del teclat físic va resultar més còmode per a alguns alumnes que el de tamany habitual
  3. tant la pantalla com el llapis son resistents per a ser utilizats por xiquets petits
  4. el Tablet PC permet emprar una goma de dibuix, de manera que el nen pot dibuixar en relleu sobre la goma de cautxú i guardar el dibuixat i imprimir-ho en tinta o en relleu.

Per tant, aquesta experiència va ser molt gratificant tant per a la ONCE com per a HP, doncs els va permetre comprobar que l'ús d'aquest recurs es prou beneficiós per als alumnes cecs.


Personalment crec que es deurien de dur a terme moltísimes més experiències educatives amb les NNTT, doncs sempre són una porta oberta a la motivació i l'esperança de que almenys les coses que no es oden canviar si poden millorar.

diumenge, 20 de maig de 2007

EDUCAMADRID: EL PROGRAMA ALBOR

Aquesta icona que veieu a la vostra esquerra pertany a la web:
Aquesta pàgina ens dona totes les notícies d'actualitat relacionades amb les Noves Tecnologies i les Necessitats Educatives Especials; a més a més podem trobar recursos, experiències, i fins i tot fòrums on es comenten dubtes i sugerències de la web. M'ha agradat molt auqesta pàgina perquè el visitant pot apropar-se al món de les Necessitats Educatives Especials d'una manera ampla i profitosa.
Les experiències educatives són prou clarificadores i ens poden donar un exemple del tot el que es pot fer amb les Noves Tecnologies per als alumnes amb NEE.

MAESTROTECA

Aquest és el títol de la web www.maestroteca.com És tracta d'un portal educatiu on podem trobar un directori prou ampli de molts temes relacionats amb l'educació, com és el cas de l'apartat de "Necesidades Educativas Especiales". Si fem clic en aquest apartat podem veure molts enllaços a pàgines que ens mostren l'ús de les Noves Tecnologies aplicades a les Necessitats Educatives Especials. Per això m'ha paregut molt convenient esmentar aquesta pàgina, doncs, és un recurs més a l'hora de consultar de quines aplicacions i programes podem fer ús amb els alumnes amb NEE.

M'ha paregut una pàgina sencilla però amb una llarga llista de recursos per a consultar i poder usar amb els alumnes a l'aula.