dissabte, 26 de maig de 2007

UNA EXPERIÈNCIA MARAVILLOSA

He fet aquest weblog perquè ha sigut una mena de projecte que m'ha il·lusionat des del seu començament fins ara. Començar va ser divertit, no sabia com ficar cada cosa al seu lloc, el color de la lletra no savia com es canviava, no sabia ficar imatges... però al cap i a la fi ho vaig descobrir tot indagant pel meu compte a l'ordinador, i ara sóc tota una experta!

He gaudit molt amb aquesta nova experiència que m'ha obert una porta molt ampla i és la de la diversitat. Diversitat de continguts a la xarxa, de possibilitats al weblog, però sobre tot diversitat de persones, diversitat de recursos que permeten, cada vegada més, que les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguen accedir a les Noves Tecnologies, i no solament això, sinò que el seu desenvolupament siga més enriquidor i motivador amb aquestes noves eines.


En definitiva, la realització d'aquest blog, però sobre tot el tema tractat, m'han donat altra visió de l'educació, de les Noves Tecnologies i de la societat en conjunt, que d'ara en davant aprofitaré en les meves incursions com a futura mestra.


Moltes gràcies a tota la gent que ha participat al blog fent aportacions o suggeriments, i també a aquelles que han plantejat els seus dubtes, perquè m'han ajudat a millorar aquest blog.

divendres, 25 de maig de 2007

CAMAC

Aquest és la icona de CAMAC (Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación) i la seva pàgina web és: http://centrocamac.com.ar/2006/
Aquest centre es dedica a investigar i desenvolupar programes especiales que permeten aprofitar les capacitats residuals i potencials de les persones amb discapacitat física, sensorial i/o mental.
És per això que no volia deixar passar la oportunitat de introduir aquesta web en el weblog, doncs considere que la temàtica d'aquesta web és molt cercana als continguts que ací es tracten.
Però el vertader motiu pel que he volgut citar "CAMAC" és per la seva ampla disposició de recursos, sobre tot pel que fa a l'accessibilitat a la comunicació.
Navegar per la seva pàgina m'ha semblat molt interessant i intrigant, perquè en cada secció trobes algun recurs nou o diferent i innovador.

ARTICLE DEL PERIÒDIC "EL PAIS"

El títol d'aquest article és "Más calidad y más accesibilidad, pricipales demandas", l'he trobat a www.elpais.com, concretament l'enllaç per si voleu veure'l és aquest:
http://www.elpais.com/articulo/internet/calidad/accesbilidad/principales/demandas/elpeputec/20070517elpepunet_7/Tes

La seva publicació és recent, doncs el van publicar la setmana passada, el dia 17 de maig de 2007, és a dir "el dia d'Internet". El seu autor/s és elpais.com/AGENCIES.
Es tracta d'un article on es resumeixen les pricipals reclamacions per part dels usuaris d'Internet i d'algunes institucions. Algunes d'elles han estat:
- La necessitat d'una major qualitat pel que fa al servei
- La importància de una xarxa accessible, en paraules de la ONCE "la importancia de esta herramienta tecnológica como medio de comunicación y de acceso al conocimiento, la formación, la cultura y el ocio de las personas ciegas y deficientes visuales, para que puedan integrarse totalmente en la sociedad del siglo XXI".
- La necesistat de poder emprar Internet com una eina solidària, de fet Telefònica ha presentat la campanya 1@+tú=1euro, posada en marxa per Movistar en col·laboració amb la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación).
- Les avantatges d'Internet: Un any del portal del menor www.portaldelmenor.es
M'ha agradat aquesta notícia perquè com es pot veure, tot i que les NNTT estan a l'ordre del dia, encara queda molt per fer, i ací, en aquest article es citen dos dels aspectes que considere que més s'haurien de tractar a fons: Internet com a eina solidària, deixant a un lloc els estereotípies i fent una societat més plural gràcies al seu poder de divulgació arreu del món; i Internet com a recurs per a les persones amb NEE.

dijous, 24 de maig de 2007

ARTICLE DE LA REVISTA "GUIX"

Aquest article s'anomena "Les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'atenció a la diversitat", està dins la revista GUIX (n. 305) i va ser publicat al mes de Juny de l'any 2004. El seu autor és Jordi Quintana i l'article està compost per 8 pàgines.

Si tenim en compte que "...la diversitat és una particularitat de tots els éssers humans..." podem dir que "...tots els éssers humans som diferents i singulars, encara que socialment tots i totes siguem iguals". Així comença l'autor el seu article. Després de fer una breu recorregut per la història educativa en quant al concepte de diversitat, l'autor esmenta les causes que van fer sorgir paulatinament el concepte "atenció a la diversitat". I és que atendre la diversitat de l'alumnat "... implica atendre tot l'alumnat" ja que la diversitat està contextualitzada en l'escola. De fet per poder atendre correctament la diversitat hem de "... tenir en compte les capacitats de cada alumne i de cada alumna... tenir en compte els seus interessos, motivacions, necessitats, curiositats, etc."

Una vegada establerts els criteris que s'han de tindre en compte per a fer una correcta atenció a la diversitat, l'autor fa una breu reflexió sobre els materials multimèdia i a Internet destinats a l'educació o al lleure, doncs molts d'ells "... es dirigeixen als usuaris i a les usuàries exclusivament en masculí..." i, a més a més, la majoria ens presenten un model de protagonista model (és a dir, el que actualment la gent sol entendre per 'normal'). Encara més, molts programes no consideren les necessitats educatives especials de les persones amb algun tipus de discapacitat. A més d'això, és als "... mitjans de comunicació on es donen les més altes segregacions i exclusions entre éssers humans"; és el lloc on més s'usen "... els estereotips de persones".

Tot seguit, l'autor comença la seva explicació de les TIC en l'educació d'alumnat amb necessitats educatives, i es que les TIC "... són un important conjunt d'eines, recursos i aplicacions altament interactives, versàtils, motivadores i gratificants que poden facilitar i potenciar la comunicació i l'expressió de l'alumnat, així com el seu aprenentatge i accés a la informació i a la cultura". I és per aquest extens, però reial motiu, pel que l'autor fa a continuacíó algunes consideracions i aplicacions de les TIC en l'educació de l'alumnat amb diferents tipus de discapacitats: psíquiques, sensorials i motrius.

En primer lloc, i pel que fa a les discapacitats psíquiques i amb retards o dificultats d'aprenentatge, cal dir que l'ús de les TIC amb aquest alumnat "... és un recurs potenciador de l'anomenada 'integració socioeducativa', alhora que permet realitzar un treball més adaptat a les seves necessitats i interessos, un treball més individualitzat...". Alguns dels recursos que es poden emprar amb aquests xiquets i xiquetes, que no necessiten cap tipus d'ajut tècnic, poden ser les pantalles tàctils i les tauletes sensibles.
En segon lloc, i en referència a les discapacitats sensorials (en concret les discapacitats visuals), s'ha de tindre en compte que la majoria de fonts d'informació estan en suport textual estàndard (visual) i això suposa una gran limitació per a aquest alumnat. Amb tot podem utilitzar diversos mitjans, com per exemple els programes ampliadors de pantalla o els perifèrics de sortida de l'ordinador alternatius a la pantalla.

En tercer, i últim lloc, l'autor fa menció de l'aplicació de les TIC a l'alumnat amb discapacitats motrius. En aquest àmbit les TIC tenen un paper més important, ja que algunes de les dificultats motrius associades a aquest tipus de discapacitat, poden ser reduïdes i compensades. Alguns dels recursos que es poden usar són els perifèrics d'entrada a l'ordinador, els simuladors de teclat o els teclats virtual.

Crec que aquest article està molt complet i que a més a més ens proporciona moltísima informació sobre les TIC aplicades als nens i nenes amb NEE, així com una llista molt llarga de recursos i aplicacions. Però he de dir que el que més m'ha agradat ha sigut tota la reflexió duta a terme per l'autor pel que fa als conceptes de diversitat i atenció a la diversitat, als mitjans de comunicació i a la necessària integració de les persones amb discapacitats.

dilluns, 21 de maig de 2007

L'EXPERIÈNCIA DE LA ONCE AMB ELS NENS CECS

http://www.once.es/home.cfm?id=680 Aquesta és la pàgina web on he trobat la experiència educativa que ha dut a terme la ONCE juntament amb HP.

L'objectiu d'aquesta experiència era comprobar l'utilitat de les Tablet PC amb els nens cecs. Peró... què es una TABLET PC? Doncs, es tracta d'un ordinador a mig camí entre una computadora tàctil i un PDA, en el qual es pot escriure a través d'una pantalla tàctil. Un usuari pot utilizar un “llàpis” per a treballar amb l'ordinador sense necessitat de teclat o ratolí.Així doncs, el que va fer la ONCE va ser esocllir una mostra de 19 alumnes de diferents edats i amb distints graus de discapacitat visual. A tots ells se'ls va donar un Tablet PC de HP i se'ls va proposar diferents tasques, segons el curs escolar en el que estaven.

Las eines d'accés que s'han emprat amb el Tablet PC són: zoom text, jaws i tableta digitalitzadora. Igualment s'han utilitzat materials y fitxes en relleu adaptades i preparades per la ONCE.

Segons la Once: "La elecció d'aquest recurs es deu a la versatilitat que ofereix i al seu alt nivell d'adaptació per a persones amb ceguessa o discapacitat visual. El llapis òptic els permet, per exemple: treballar simultàniament amb fitxes de relleu o practicar l'escriptura. La posibilitat de posicionar la pantalla en vertical i horitzontal, esciure directament, adequar la iluminació, distancia de treball, postura, eliminació de reflexes, etc., sobre ella també suposa un gran avanç per a estos escolars."

Per tant aquesta experiència va resultar un èxit en quant que "va permetre conèixer de primera mà les necessitats d'aquestes persones, la qual cosa permet millorar els futurs dissenys..." (Helena Guerrero, directora general de Sistemes de HP).

Les conclusions a les quals es va arribar són:


 1. l'adaptació completa del sintetitzador de veu (jaws) és fonamental per a escolars camb ceguessa total
 2. el maneig del teclat físic va resultar més còmode per a alguns alumnes que el de tamany habitual
 3. tant la pantalla com el llapis son resistents per a ser utilizats por xiquets petits
 4. el Tablet PC permet emprar una goma de dibuix, de manera que el nen pot dibuixar en relleu sobre la goma de cautxú i guardar el dibuixat i imprimir-ho en tinta o en relleu.

Per tant, aquesta experiència va ser molt gratificant tant per a la ONCE com per a HP, doncs els va permetre comprobar que l'ús d'aquest recurs es prou beneficiós per als alumnes cecs.


Personalment crec que es deurien de dur a terme moltísimes més experiències educatives amb les NNTT, doncs sempre són una porta oberta a la motivació i l'esperança de que almenys les coses que no es oden canviar si poden millorar.

diumenge, 20 de maig de 2007

EDUCAMADRID: EL PROGRAMA ALBOR

Aquesta icona que veieu a la vostra esquerra pertany a la web:
Aquesta pàgina ens dona totes les notícies d'actualitat relacionades amb les Noves Tecnologies i les Necessitats Educatives Especials; a més a més podem trobar recursos, experiències, i fins i tot fòrums on es comenten dubtes i sugerències de la web. M'ha agradat molt auqesta pàgina perquè el visitant pot apropar-se al món de les Necessitats Educatives Especials d'una manera ampla i profitosa.
Les experiències educatives són prou clarificadores i ens poden donar un exemple del tot el que es pot fer amb les Noves Tecnologies per als alumnes amb NEE.

MAESTROTECA

Aquest és el títol de la web www.maestroteca.com És tracta d'un portal educatiu on podem trobar un directori prou ampli de molts temes relacionats amb l'educació, com és el cas de l'apartat de "Necesidades Educativas Especiales". Si fem clic en aquest apartat podem veure molts enllaços a pàgines que ens mostren l'ús de les Noves Tecnologies aplicades a les Necessitats Educatives Especials. Per això m'ha paregut molt convenient esmentar aquesta pàgina, doncs, és un recurs més a l'hora de consultar de quines aplicacions i programes podem fer ús amb els alumnes amb NEE.

M'ha paregut una pàgina sencilla però amb una llarga llista de recursos per a consultar i poder usar amb els alumnes a l'aula.

dimecres, 16 de maig de 2007

XTEC

Aquesta és una secció que pertany a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Es tracta de la pàgina:
En ella podem trobar un món de recursos per a usar les NNTT amb alumnes amb NEE. Per exemple podem trobar materials de diversos cursos escolars per a aquests nens i nenes a la secció "SATI DNEE". A més a més podem veure els diversos tallers que s'han realitzat des de l'any 1999, i les Unitats de Suport a l'Educació Especial per a les aules de Primària i Secundària.
Així doncs, crec que és una pàgina de recursos per al mestre on es pot trobar moltes eines per a desenvolupar el seu treball a l'aula amb els alumnes amb NEE.
M'ha agradat molt com està organitzada aquesta web perquè facilita molt el que vols trobar, i de segur que ho trobes, doncs és una pàgina amb molta informació disponible, tant de notícies com de programes i activitats. A més a més, com es pot veure, està en català i aquest fet és bén important per als alumnes de parla catalana, ja que moltes vegades no es té en compte la llengua que parlen aquests alumnes i es dissenyen els programes i les activitats només en castellà, la qual cosa, des del meu punt de mira, crec que és una errada. Per això felicite la tasca d'aquesta web, que em sembla la millor de totes les que he visitat.

TECNONEET

Aquesta web www.tecnoneet.org s'anomena "Foro de Tecnologia Educativa i Atenció a la Diversitat"

Es tracta d'un "...espai per a l'intercanvi d'experiències, metodologies i coneixements sobre els avanços tecnològics i estratègies d'intervenció que en l'àmbit de les TIC i les Necessitats Educatives Especials, s'han generat als últims anys." tal i com la descriu la Consellería d'Educació i Cultura de la Regió de Murcia, que és la seva creadora.

En aquesta web podem trobar la temàtica i les conclusions dels diferents congressos celebrats i organitzats per aquesta entitat; a més a més podem accedir a dos seccions (Biblioteca tecnoneet i Altres publicacions) on podem consultar diversos llibres que tracten el tema de les Noves Tecnologies aplicades a les persones amb NEE.

Una altra cosa que podem fer és conèixer altres projectes relacionats, doncs, "l'Equip Tecnoneet en general i alguns dels seus integrants en particular, desenvolupa i manté altres projectes que tenen com a objectiu facilitar la integració curricular de les NNTT i de la Tecnologia d'Ajuda en la resposta educativa a la diversitat."

Per tant trobe que aquesta pàgina es prou útil per a estar "al dia" en quant a la temàtica que es planteja en aquest blog així com per a consultar i col·laborar en l'aplicació de les NNTT a les persones amb NEE.

RECURSOS DEL CNICE

Aquesta pàgina la he trobat enllaçada a la del Ministeri d'Educació i Ciència: http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/01_03_01.htm

Es tracta d'una pàgina on es clasifiquen les diverses discapacitats a les quals van dirigides les Noves Tecnologies. Si cliquem en cadascuna de les discapacitats ens trobem amb els diferents programes que es poden emprar per a facilitar l'ús de les NNTT a les persones amb alguna discapacitat.

Personalment trobe que aquesta pàgina pot resultar prou útil a tot aquell que vullga conèixer els programes que es poden utilitzar per a un alumne amb NEE; a més a més, com les discapacitats estan clasificades i els programes explicats, podem triar el programa que més s'ajuste a les necessitats de cada persona.

diumenge, 13 de maig de 2007

EL PROJECTE FRESSA (VÍDEO)

Aquest vídeo l'he trobat en la pàgina web:


Per a poder descarregar el vídeo clica ací:El seu títol és "Vídeo sobre el Projecte Fressa" i està realitzat per la organització "LAGARES" www.lagares.org, i crec que el seu màxim representant és Jordi Lagares (no ho posa massa clar).

M'ha cridat molt l'atenció aquesta pàgina web, doncs, està dedicada totalment a l'aplicació de les Noves Tecnologies als alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Podem trobar programes per a persones amb discapacitat motòrica, visual i auditiva i les possibles combinacions d'aquestes que es poden donar en un mateix alumne. Així doncs, en aquesta pàgina podem descobrir molts programes, i a més a més una descripció extensa i gràfica de totes les aplicacions.
Pel que fa al vídeoes tracta d'un breu reportatge on podem comprovar com els i les alumnes amb les NEE abans especificades empren els diversos programes i recursos tecnològics per a poder accedir a les NNTT tenint en compte les seves dificultats en cada cas. A més a més un troç del documental està en català i aixó m'ha agradat perquè he pogut veure que cada vegada més, aquests alumnes poden usar les NNTT en el seu dialecte, i trobe que aquest fet és bén positiu per a la integració d'aquests xiquets i xiquetes no solament en la societat en conjunt sinò al seu entorn més pròxim.


Així doncs, aquest vídeo ens mostra un petit reportatge de l'aplicació que poden tindre les Noves Tecnologies per als alumnes amb NEE en distintes situacions i amb diferents eines. Crec que és una bona manera de mostrar a la societat que aquestos nens també poden aprendre i que estos programes i ferramentes són un recurs prou útil i amb molts avantatges per als alumnes amb NEE.
Potser el vídeo trigue una mica en descarregar-se, però no desespereu al final es veu correctament, està comprovat!!

DISPOSITIUS ALTERNATIUS AL RATOLÍ

Són emprats per alumnes que tenen una discapacitat que els impedeix utilitzar el ratolí. Existeix una gran varietat de dispositius:
Trackball: és com una mena de ratolí però a l'inversa, doncs té la boleta adalt, i a més a més té dos botons separats per a fer clic i arrossegar els objectes de l'escritori.Joystick: es tracta d'un dispositiu amb una mena de palanca amb quatre posicions que simula les funcions i moviments del ratolí.

Licorni: es fica al cap i amb ell l'individu pot pulsar tecles o desplaçar un ratolí adaptat.Barnilles bucals: es tracta de punters especials per a ser subjectats per la boca i amb els quals els alumnes poden pressionar les tecles del teclat.La informació pots trobar-la ací:
http://personales.alumno.upv.es/~annapon/introduccion.html

Per a més informació clica ací:
http://www.catalogo-ceapat.org/app/catalogo?action=open&clave=410&opcion=2

TECLATS ALTERNATIUS

Són teclats especials que tenen les tecles disposades segons les necessitats de l'individu. Així ens podem trobar:


Teclats per a una sola mà: tenen una distribució especial de les tecles i requereixen menor amplitud de moviments per a usar-los.

Teclats ergonòmics: dissenyats especialment per a adaptar-se a la forma de les mans i dels dits.Teclats ampliats: estan ampliats amb dimensions majors que les d'un teclat convencional. Requereixen menys precisió de moviment per a la seva manipulació.
Protector de teclat: placa d'orificis que coincideix amb la posició de les tecles. La seva finalitat és evitar les pulsacions accidentals per a alumnes amb temblors o mala coordinació visomanual. Permet també que les mans descansen sobre el teclat.Teclats reduïts: són teclats de dimensions més reduides que les d'un teclat convencional. Requereixen menor amplitud de moviment.


Tota la informació la podeu trobar ací:
http://www.tecnum.net/teclados.htm

dijous, 10 de maig de 2007

SISTEMES DE RECONEIXEMENT DE VEU

Permeten a l'alumne usar la seva veu per a introduir dades al seu ordinador o donar instruccions a aquest sobre el seu funcionament. Aquests sistemes poden ser emprats per a dictar text a l'ordinador o donar-li ordres (obrir un programa, salvar un treball, obrir els menús o les barres de ferramentes, etc.). És molt útil tant per a alumnes amb movilitat reduïda com per a alumnes cecs i amb greus problemes visuals.

TECLATS DE PANTALLA

Es tracta de teclats virtuals que apareixen en el monitor de l'ordinador i ajuden als alumnes que no poden utilitzar un teclat estàndar. L'alumne pot accedir al teclat virtual utilitzant un punter, un ratolí, o qualsevol dispositiu que es requerisca, la qual cosa sempre va a dependre de la seva discapacitat.

divendres, 4 de maig de 2007

ARTICLE DE LA REVISTA "PIXEL BIT"

El títol d'aquest article és "Software educatiu per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (N.E.E.)", està dins la revista nº9, que va ser publicada al mes de Juny de l'any 1997. L'autor que firma aquest article és José Sánchez Rodríguez, de la Universitat de Màlaga.

L'article vol en tot moment destacar els beneficis de l'ús de les noves tecnologies per als xiquets i xiquetes amb Necessitats Educatives Especials; per això l'autor comença el seu article donant la definició d'aquest terme, per a poder conèixer millor als alumnes especials. Segons l'autor aquest terme ha de ser emprat tant per als alumnes que presenten dèficits de caràcter permenent, com per als que presenten dificultats en la lectura, escriptura, càlcul... Una vegada delimitat el concepte d'alumne amb NEE, l'autor comenta les avantatges que presenta l'utilització de software i això és un dels aspectes de l'article que ha reforçat la meva idea de que aquest tipus de programes poden ser molt beneficiosos i de gran ajuda per als alumnes amb NEE ; aquestos atributs són segons José Sánchez Rodríguez:

1. ...capta l'atenció del nen i es poden continuar treballant els mateixos objectius amb altre recurs distint (l'ordinador) dels que s'empren normalment (fitxes, làmines, distints objectes per a manipular,.... ). És un recurs motivant i que capta l'atenció més fácilment que altres.
Però aquest mitjà, com altres, deu supeditar-se al procés d'ensenyança`i aprenentatge, deu ser un istrument més per a ajudar al nen a aconseguir la comprensió de fets i conceptes que afavoreixen el seu desenvolupament.

2. Permet plantejar situacions interactives que afavorixen la imaginació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

3. Presenta majors possibilitats de varietat sensorial, etc.
A més a més s'ha de resaltar el fet de que aquestos programes contribueixen a diversos principis que apareixen en el Decret de l'Educació Especial de 1985: el de normalització i el de individualització.
Un altre aspecte que tracta aquest article són les característiques que ha de tindre el software per a xiquets i xiquetes amb NEE; amb la finalitat de resumir.les i de no tornar a escriure el que comenta l'autor, podem dir que aquestes propietats són:
 • Programes oberts, per tal de que el mestre puga, d'una banda, adaptar els distints nivells de dificultat a l'alumne i a les seues característiques, i d'altra banda, li done la possibilitat d'introduir tot el que ell considere necessari (dibuixos, textos, sons...) per a les característiques del seu alumne
 • Activitats dinàmiques, on les instruccions de la mateixa es donen verbalment, i on predominen les imatges sobre el text
 • Impossibilitat de passar d'una activitat sense que l'alumne l'haja acabat

Així, doncs, aquest article ens dona claus molt interessants, que tot mestre o dissenyador d'aquest tipus de programes per aquest col·lectiu d'alumnes hauria de tindre en compte.

Crec que amb aquest article he aconseguit aprofundir en un tema tan essencial com és el dels recursos que ens ofereixen les Noves Tecnologies per als nens ESPECIALS. Per això trobe convenient la seva lectura per a disposar de més informació sobre aquest tema i per a que la gent prenga consciència de la importància d'aquests recursos.

dijous, 3 de maig de 2007

ATNAG

ATNAG.- Es tracta d'una ferramenta per a la creació d'activitats específiques en les etapes d'Educació Infantil i en el primer cicle de Primària. Per un costat permet al professor dissenyar jocs educatius, i per altre incorpora un sistema que permet la presentació d'activitats i el seguiment del treball dels alumnes i la classe en una mena de quadren escolar.


El software ofereix al mestre la possibilitat de gestionar el nivell de dificultat i seleccionar les activitats concretes per a cada alumne individual, d'aquesta manera l'alumne amb NEE pot treballar a l'igual que els seus demés companys, amb el mateix programa educatiu, les mateixes activitats, amb el seu propi quadern, però adaptat a les seues necessitats i habilitats.


Incorpora 20 tipus d'activitats diferents que ens permeten treballar les diferents habilitats dels alumnes:
 • adquirir destressa en el maneig del ratolí, esborrant o cobrint un dibuix, o be fent clic amb el botó esquerra.
 • permet treballar la memòria de l'alume formant parelles, i buscant l'intrús a través de 12 elements,
 • treballar la capacitat d'abstracció de l'alumne al tindre que reconstruir identicament en una reixeta, el dibuix proposat com a model
 • treballar conceptes matemàtics, relacionar objectes, formes, colors, lletres, classificacions, puzzles, colorejar...

dimecres, 2 de maig de 2007

TUXTYPING

TUXTYPING.- És un programa de lliure distribució que mediant un divertit tutor ensenya als alumnes a escriure a màquina, pot considerar-se com el primer programa de mecanografía. No importa la edat, doncs, encara que ho poden utilitzar els més petits, també pot ser utilitzat per nens d'edat avançada i inclús adults. El seu entorn lúdic i els diferents nivells de dificultat permeten que els alumnes amb problemes motors i/o de coordinació visiomotores desenvolupen o milloren les seues habilitats motores i d'escriptura, al temps que treballen l'alfabet, la identificació de lletres, la ortografía, les paraules i inclús les frases.


Està integrat per quatre tipus d'activitats en les que els alumnes a més a més de treballar l'alfabet per nivells de dificultat, treballa les paraules d'una, dues i tres síl·labes.

dimarts, 1 de maig de 2007

TUXPAINT

TUXPAINT.- Es tracta d'un programa de dibuix lliure a on l'alumne pot projectar tota la seva creativitat. És molt adequat per a nens a partir de 3 anys ja que presenta un interfaz molt simple i fàcil d'usar.


Un divertit pingüí guía a l'alumne en la utilització del programa, al temps que li dona consells, indicacions i informacions que poden ajudar a l'alumne en el maneig del mateix. Com tot programa de dibuix incorpora una àmplia gama de ferramentes de dibuix (diversos tipus de pincells, guix, figures, text...) que ajudaran a l'alumne en el desenvolupament de la seva creativitat. A més a més, l'alumne pot guardar en tot moment els seus treballs en el denominat àlbum de fotos virtual.

Una característica que cal destacar d'aquest programa és que incorpora d'una banda, una sèrie de controls que permeten bloquejar el programa evitant que els alumnes accedeixen a altres programes o arxius de l'escritori; i d'altra banda incorpora el programa 'Tux Paint Config', que permet a pares i educadors configurar i adequar l'interfaz del programa a les necessitats de l'alumne.

diumenge, 29 d’abril de 2007

GCOMPRIS

GCOMPRIS.- Es tracta d'un conjunt de jocs educatius per a nens de 2 a 8 anys. El programa està organitzat en taulers de fàcil maneig, tant per als alumnes com per als mestres; de fet, els professors poden afegir nous taulers o modificar els ja existents.
Es tracta d'un programa de software lliure que està integrat per 80 activitats. Al ser lliure està en constant evolució, ja que permet l'adaptació a les necessitats dels alumnes, així com la seua millora i la distribució entre els professionals de l'educació.
Un dels avantatges que presenta és la possibilitat d'escollir diferents nivells de dificultat i de crear diferents perfils diferenciats per a cada alumne; d'aquesta manera s'assignen les activitats que s'estimen oportunes a les capacitats individuals i necessitats de cadascú en particular.


Les categories d'activitats que incorpora GCOMPRIS són:

 • Activitats matemàtiques: en elles es treballen els coneixements matemàtics treballant le soperacions bàsiques, els multiplos, les igualtats i desigualtats, comptar i identificar nombres seguint diverses estartègies, es treballen monedes i billets, les seriacions...


 • Activitats basades en el tauler: fan pensar a l'alumne mmitjançant l'arenentatge del escacs, el sudoku, jocs de memòria, trencacaps, puzzles...


 • Activitats de lectura: s'empren per a praticar i millorar la destressa lectora, incorporant, exercicis de reconeixemnet i escriptura de lletres, asociació d'imatges amb paraules...


 • Activitats experimentals: es proposen activitats que permeten a l'alumne practicar i descobrir els principis bàsics de les ciències. Es treballa la música, es calcula la velocitat de caiguda d'un paracaigudes, es treballa el cicle de l'aigua...


 • Activitats recreatives: estan destinades a l'entrenament de l'alumne, però sempre amb la finalitat d'aprendre. Es fan activitats d'identificació de colors, dibuixar, activitats d'orientació espacial i temporal, aprenentatge de l'hora, simetries axials i inclús nocions de geografia.


 • Activitats de descobriment de la computadora: estan destinades a ensenyar a al'alumne el maneig de l'ordinador.

dissabte, 28 d’abril de 2007

LA ESCASSA EXISTÈNCIA DE SOFTWARE PER A ALUMNES AMB NEE

El software per a alumnes amb nee és molt limitat, doncs, per al mercat és molt més lucratiu crear software per a un ampli nombre d'usuaris, que per a uns quants; sobre tot si tenim en compte que els components d'aquest darrer grup tenen NEE distintes uns d'altres.
Així doncs, es fa necessari parlar del software lliure, ja que és el que més s'està imposant als centres educatius actualment. La disposició d'aquest tipus de software és molt més reduïda, però té un avantatge, i es que els programes estan creats pels docents que ho necessiten per a les seves tasques educatives, i per això podem parlar de programes amb un ampli espectre educatiu.
Des d'eixe punt de vista, és una sort que el mercat i els empresaris no participen en la creació de software per a alumnes amb NEE, doncs els mestres que fan aquests programes coneixen més als seus alumnes i poden desenvolupar la seva creació d'una manera més ajustada que qualsevol empresari. Aquest fet te un avantatge i es que d'aquesta manera s'amplia la sensibilitat dels mestres i dels seus alumnes, la seva relació creix.
Tot i així els empresaris deurien aprendre a ser més sensibles i ser capaços de tindre en compte a aquestes persones que també tenen necessitats i drets a aprofitar-se de recursos informàtics com qualsevol altra persona; és més, tenen més drets pel fet de que les persones amb NEE desenvolupen millor les seves capacitats i habilitats amb les noves tecnolgies.